ประกาศเชิญชวน น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาร่วมสมัครร่วมประกวดกิจกรรมโฟคซอง ในงานเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์